Proposed ug floorplan

Proposed ug floorplanback to news